Home List News Chuỗi bài giảng luật pháp đặc biệt: Các giải pháp phát triển kinh doanh bền vững

Chuỗi bài giảng luật pháp đặc biệt: Các giải pháp phát triển kinh doanh bền vững

27-08-2018

Chuỗi bài giảng được tổ chức nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản về những nội dung liên quan như an toàn giao dịch, giải quyết tranh chấp, quản trị doanh nghiệp… và mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp đảm bảo việc kinh doanh bền vững, cân bằng lợi ích giữa các bên và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng Furuta Motoo mở đầu cho chuỗi bài giảng đặc biệt về luật pháp

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, áp lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường trở nên ngày càng cao. Bên cạnh đó, khi các hoạt động của các công ty trở nên mở cửa hơn với thế giới kéo theo sự tham gia của các nhà đầu tư, công ty nước ngoài, số lượng các tranh chấp đầu tư cũng ngày một tăng lên. Các mâu thuẫn phát sinh không chỉ liên quan tới nhà đầu tư mà còn cả với chính phủ của nước chủ nhà. Việc giải quyết các mâu thuẫn đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung, các nhà quản lý doanh nghiệp nói riêng cần phải có hiểu biết về trách nhiệm của bản thân, nguyên tắc luật pháp, và kinh nghiệm trong xử lý các tình huống tranh chấp…

Luật sư Nagaaki Tsukahara (Công ty Al Partner) thuyết trình về An toàn giao dịch


Chuỗi bài giảng được tổ chức nhằm chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản về những nội dung liên quan như an toàn giao dịch, giải quyết tranh chấp, quản trị doanh nghiệp… và mục đích giúp đỡ các doanh nghiệp đảm bảo việc kinh doanh bền vững, cân bằng lợi ích giữa các bên và tuân thủ các quy định của pháp luật.


Chuỗi bài giảng đặc biệt về luật pháp được giảng dạy bởi các giáo sư, phó giáo sư uy tín tại Nhật Bản, bao gồm: Giáo sư Eri Habu – Trường Đại học Shizuoka, Phó Giáo sư Iwase Maomi – Đại học Hyogo và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật pháp tại Nhật Bản, như: ông Shobei Sugita – Công ty Luật Century, ông Tamaru Yusuke – Đại học Hitotsushi, ông Tsukahara Nagaaki – Công ty Luật AI Parners và bà Naito Kayoko – Công ty Luật Ohenbashi.


Các chủ đề trong các bài giảng đặc biệt bao gồm: An toàn giao dịch (Safety of Transaction), Trách nhiệm của nhà quản lý doanh nghiệp (Directors Liability – A Comparative Approach), Cơ cấu ban giám đốc trong luật doanh nghiệp (Structure of Board of directors in law company), Tham nhũng và quản trị doanh nghiệp (Corruption and Cooperate Governance), Hệ thống giải quyết các tranh chấp đầu tư (Investment Dispute Settlement System), Pháp luật và phát triển kinh tế (Law and Economic Development).