Home List News VJU đón chào 2019

VJU đón chào 2019

01-01-2019

 

Một năm mới lại đến với Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN (VJU). Trong suốt ba năm phát triển và những chặng đường tiếp theo, VJU vẫn luôn hướng tới mục tiêu trở thành một trường đại học xuất sắc trong khu vực với sự chung tay của những trường đại học lớn tại Nhật Bản và các giáo sư xuất sắc đến từ các trường đại học tại Việt Nam, Nhật Bản và trên toàn thế giới.

 

 

Khởi đầu một năm mới 2019, các học viên, giảng viên Việt Nam và Nhật Bản cùng cán bộ của VJU đã cùng gửi chung một lời chúc mừng năm mới 2019, mang không khí năm mới tràn ngập VJU. 

Chương trình thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển

Chương trình thạc sỹ  Công nghệ Nano

Chương trình thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

Chương trình thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng

Chương trình Thạc sỹ Chính sách công

Học viên Chương trình thạc sỹ Khu vực học 

Chương trình thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường

Chương trình Tiếng Nhật

Cán bộ VJU