Home List News Xây dựng mạng lưới nghiên cứu về biến đổi khí hậu

Xây dựng mạng lưới nghiên cứu về biến đổi khí hậu

25-12-2018

 

Các hoạt động đầu tiên của Mạng lưới nghiên cứu Khu vực Đông Nam Á về các biện pháp thích nghi với Biến đổi khí hậu (SARNCCAR) đã được tổ chức bởi Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN và Đại học Ibaraki tại Hà Nội và Nam Định.

 

Workshop về các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu tại Trường Đại học Việt Nhật

Với sự thành lập Chương trình thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển dựa trên sự hợp tác của Trường Đại học Việt nhật, ĐHQGHN (VJU) và Đại học Ibaraki, VJU đã trở thành một trong những trung tâm trao đổi nghiên cứu giữa Việt Nam và Nhật Bản nói riêng và trong toàn khu vực Châu Á nói chung nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, VJU cũng đóng vai trò kết nối các trường đại học, các nhà khoa học trong Khu vực Đông Nam Á với các nhà khoa học và các trường đại học tại Nhật Bản nhằm tăng cường mạng lưới nghiên cứu biến đổi khí hậu và thực hiện các hoạt động chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.

GS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Chương trình Biến đổi khí hậu và Phát triển

 

Năm 2018, Southeast Asia Research-based Network on Climate Change Adaptation Science (SARNCCAR) hay Mạng lưới nghiên cứu Khu vực Đông Nam Á về các biện pháp thích nghi với Biến đổi khí hậu đã được thành lập. Mạng lưới này nhằm tới sự tăng cường tiềm lực của các nhà khoa học và các trường đại học thông qua sự kết nối, trao đổi thông tin, tăng cường hoạt động đào tạo, phối hợp xây dựng các ấn phẩm về các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.


Ngày 21 và 22 tháng 12 năm 2018, các nhà khoa học, nghiên cứu từ Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan và Philippines đã tham dự workshop đầu tiên của SARNCCAR với mục tiêu kết nối các thành viên từ các trường đại học nhằm thúc đẩy hoạt động ngăn chặn biến đổi khí hậu tại Khu vực Đông Nam Á. 30 nhà nghiên cứu từ VJU, Đại học Ibaraki, Đại học UPLB - University of the Philippines Los Baños, Đại học Isabela State (Philippines), Đại học Phuket Rajabhat (Thái Lan) cùng 23 học viên thạc sỹ Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển (VJU) đã đến Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định và trao đổi các nghiên cứu, posters về biến đổi khí hậu trong workshop tại Trường Đại học Việt Nhật.


Thông qua hai hoạt động đầu tiên, Mạng lưới đã mang lại những kết quả khả quan về các biện pháp thích nghi với biến đổi khí hậu dựa trên nghiên cứu khoa học tại Khu vực Đông Nam Á, đề xuất các biện pháp thực tiễn tại từng khu vực thực hiện và bồi dưỡng tiềm năng của các nhà khoa học trẻ và các nền tảng nghiên cứu mới.  

 

Trao đổi giữa học viên VJU tại buổi gặp giữa các nhà khoa học tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

 

Các hoạt động trao đổi tại workshop của SARNCCAR tại VJU giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ 4 quốc gia, giảng viên và học viên VJU.