Hỗ trợ học tập

Hoạt động sinh viên Hỗ trợ học tập Hỗ trợ học tập

Hỗ trợ sinh viên


VJU cam kết tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu chất lượng cao, và cung cấp nhiều nguồn hỗ trợ giúp sinh viên đạt tới thành công như mong muốn. Tại VJU sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ theo nhiều cách khác nhau: hỗ trợ của các thầy (trợ giảng) tới sinh viên, hỗ trợ của các sinh viên xuất sắc tới các sinh viên khác cùng ngành, hoặc hỗ trợ thông qua các câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng Nhật, câu lạc bộ chuyên ngành… VJU luôn khuyến khích sinh viên sớm tìm kiếm các nguồn hỗ trợ nhằm giải quyết thấu đáo và triệt để những vướng mắc của bản thân. Ngoài các hoạt động hỗ trợ học tập nêu trên, sinh viên cũng nên tham khảo thêm ý kiến tư vấn của giáo viên hướng dẫn trong quá trình học tập tại trường.