Thư viện

Hoạt động sinh viên Thư viện

 Thư viện 

 

Là cơ sở đào tạo mới thành lập nhưng VJU đã rất chú trọng đến công tác trang bị học liệu cho sinh viên tham khảo. Hiện nay, với nguồn hỗ trợ từ JICA – Nhật Bản, thư viện của VJU đã được đầu tư hơn 900 đầu sách, bao gồm cả sách tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt. Nội dung của các cuốn sách liên quan chủ yếu đến 06 chương trình đào tạo Thạc sỹ đang triển khai tại VJU. Số lượng đầu sách sẽ được từng bước đầu tư hoàn thiện, theo số lượng chuyên ngành đào tạo.

 

Bên cạnh đó, thư viện tại VJU cũng đã được trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet nhằm phục vụ hoạt động tìm kiếm và cập nhật thông tin của sinh viên.

 

Khi có nhu cầu, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp tới nhân viên phụ trách thư viện để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể.