Đối tác doanh nghiệp

Hợp Tác Đối tác doanh nghiệp Đối tác Doanh nghiệp

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP


Trường Đại học Việt Nhật luôn luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa trường đại học và các doanh nghiệp.


Thứ nhất, Trường Đại học Việt Nhật mong muốn được trở thành trung tâm đào tạo, hỗ trợ và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ nano, công nghệ môi trường, và cơ sở hạ tầng và kỹ thuật môi trường….cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp Nhật Bản. Mục tiêu của Nhà trường là hướng tới các giải pháp sáng tạo và toàn diện cho các vấn đề cụ thể trên mà các ngành công nghiệp liên quan đang phải đối mặt.


Thứ hai, Trường Đại học Việt Nhật chào đón các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp với nhà Trường trong việc xây dựng và triển khai các chương trình thực tập để giúp đỡ học viên của Trường Đại học Việt Nhật có cơ hội làm quen với môi trường thực tế. Thông qua các chương trình này, học viên của Trường có cơ hội để tìm hiểu và làm quen với nền văn hóa Nhật Bản; từ đó sẽ có cái nhìn sâu sắc về phong cách sống và làm việc Nhật Bản. Ngoài ra, Nhà trường cũng đánh giá cao sự đóng góp ý kiến ​​và hợp tác của các doanh nghiệp trong việc xây dựng khung chương trình giảng dạy trong lĩnh vực liên quan.


Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều mô hình hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật và các doanh nghiệp đang được trao đổi và thảo luận. Nhà trường luôn hy vọng sẽ tìm kiếm thêm nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai gần.