Tài trợ

Hợp Tác Tài trợ YOSHINOYA HOLDINGS CO., LTD.

 YOSHINOYA HOLDINGS CO., LTD.


Yoshinoya Holdings hoạt động như một công ty mẹ. Tập đoàn Yoshinoya Holdings hiện điều hành các công ty bao gồm Yoshinoya, Hanamaru, Arcmeal, Kyotaru, và một số công ty bên ngoài Nhật Bản.  Nhà hàng Yoshinoya ở nước ngoài đầu tiên được mở cửa tại Hoa Kỳ vào năm 1975. Trong năm 2000, thương hiệu Yoshinoya được biết đến rộng rãi trên thế giới. Yoshinoya đã mở một nhà hàng tại Malaysia vào năm 2015. Hiện tại, Yoshinoya đã xây dựng một hệ thống kinh doanh toàn cầu, hoạt động dựa trên kiến thức và kinh nghiệm tích lũy và đang theo đuổi mở rộng kinh doanh với mục tiêu mở 1.500 cửa hàng bên ngoài Nhật Bản.