Tài trợ

Hợp Tác Tài trợ MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY, LIMITED

MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY, LIMITED 


http://www.ms-ins.com 

http://www.ms-ins.com/english/ 


Là một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất có trụ sở tại Nhật Bản, hoạt động kinh doanh của Công ty bảo hiểm Mitsui Sumitomo được tiến hành thông qua một mạng lưới toàn cầu lên tới 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.


Đặc biệt ở Châu Á, chúng tôi là công ty bảo hiểm duy nhất cung cấp dịch vụ và tiện ích tại tất cả các nước ASEAN bao gồm Việt Nam.


Trụ sở chính