Tài trợ

Hợp Tác Tài trợ

 

TÀI TRỢ  

 

 

Trường Đại học Việt Nhật đánh giá cao và sẵn sàng tham gia các đề xuất hợp tác, các yêu cầu tài trợ hoặc các đóng góp từ các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân từ chính phủ các quốc gia trên cơ sở cùng nhau vun đắp mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu.

Để trao đổi về các cơ hội hợp tác với Trường Đại học Việt Nhật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật

Địa chỉ:

Đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

Email: info@vju.ac.vn

Tel: (+84) 4 7306 6001


 

H.I.S. SONG HAN VIETNAM TOURIST
http://www.hisvn.com.vn/jp/

 

YUKO VIETNAM Co., LTD

Công ty thành viên của tập đoàn Yuko-Keiso, Japan

http://www.yukokeiso.com


 

KOKUYO VIETNAM Co., LTD

http://www.kokuyo.vn/

 

WORLDING INC.

http://www.worlding.asia/

MS. SUMIKO KATSUMI

 

Attorney at Law

Thành viên của MARUHITO KONDO LAW OFFICE

http://www.maruhito.com/index.htm


 

KURIHARA VIETNAM Co., LTD
http://www.kurihara.vn/

ART TANGO CONFECTIONERY Co., LTD.
Công ty thành viên của tập đoàn Sun Flavour Corporation  in Osaka, Japan


 

YOSHINOYA HOLDINGS Co., LTD.

 

http://www.yoshinoya-holdings.com/english/


SEKISHO SCHOLARSHIP FOUNDATION

http://www.sekisho.co.jp/foreign/english/
 FUJINO KINZOKU CO., LTD