Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển

Đào Tạo Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển


CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN

 

1. Giới thiệu


Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển (MCCD) của trường Đại học Việt Nhật (VJU) có các mục tiêu như sau:

·        Người học nắm vững kiến thức cơ bản, liên ngành về bản chất, diễn biến, tác động, tính dễ bị tổn thương, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong mối quan hệ với phát triển;

·        Người học được phát triển khả năng, kỹ năng để phát hiện, phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề liên quan công việc biến đổi khí hậu và phát triển; đề xuất và sáng tạo các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu để phát triển bền vững;

·        Rèn luyện cho người học khả năng làm việc với tư cách là nhà khoa học/công nghệ, quản lý/lãnh đạo/chuyên viên hỗ trợ lập chính sách/ chuyên gia tư vấn về biến đổi khí hậu cũng như đề xuất, thực hiện các dự án và tham gia các diễn đàn trong nước và quốc tế về biến đổi khí hậu và phát triển.

·        Học viên cũng có cơ hội lấy bằng Tiến sỹ ở các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và trên thế giới.


 

 

 

Thời gian: 24 tháng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Địa điểm: Cơ sở Mỹ Đình, Tòa nhà Việt Úc, đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

 

 

2. Cơ hội nghề nghiệp


 

Sau khi tốt nghiệp, người học có cơ hội việc làm đa dạng như:

1) khởi nghiệp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu;

2) cán bộ khoa học, công nghệ, quản trị biến đổi khí hậu để phát triển trong các doanh nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, khu du lịch;

3) nhà quản lý, nhà hoạch đinh chính sách, chuyên viên hỗ trợ ra quyết định trong các cơ quan quản lý, chuyên gia tư vấn về ứng phó BĐKH và phát triển trong các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức quốc tế, phi chính phủ;

4) cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

 

 

 

3. Các lợi thế của chương trình

 

·        Chương trình chất lượng cao dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học Ibaraki với các điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam;

·        Môi trường học thuật quốc tế, phương pháp dạy học tiên tiến, có phòng nghiên cứu và thiết bị hiện đại, được trải nghiệm thực tế ở một đất nước dù bị tổn thương vào loại nặng nhất thế giới nhưng đang tiên phong ứng phó BĐKH là Việt Nam; được học và thực tập công nghệ ứng phó BĐKH hàng đầu thế giới của Nhật Bản; được học tập, nghiên cứu với các giáo sư, nhà khoa học, các nhà quản lý giỏi về BĐKH của Việt Nam và ít nhất 50% giảng viên đến từ Nhật Bản;

·        Hỗ trợ phần lớn học phí; cấp học bổng toàn phần cho các học viên xuất sắc dựa vào kết quả học tập; 

 

·        Chi trả toàn bộ chi phí cho chuyến thực tập 3 tháng tại Nhật cho 50% số học viên;

·        Trang bị kiến thức và kỹ năng hiện đại trong bối cảnh đa văn hóa, đặc biệt là ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản;

·        Lợi thế khi ứng tuyển vào các vị trí trong các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, các tổ chức quốc tế sau khi tốt nghiệp.


 

 

 

 

4. Đại học đối tác Nhật Bản


Đại học Ibaraki

 

   

 

Đại học Ibarakiđược thành lập vào năm 1949. Ngày nay, Đại học Ibaraki đã trở thành một trường đại học quốc gia lớn của Nhật Bản, với năm Khoa đào tạo đại học và bốn Khoa sau đại học.

 

 

 

 


 

5. Chia sẻ của giảng viên 


GS. TS. Mai Trong Nhuan

Đại học Quốc gia Hà Nội


1

GS. TS. Kazuyuki Kita

Đại học Ibaraki


 

6. Chương trình đào tạo


Chương trình giảng dạy bao gồm 64 tín chỉ bao gồm các học phần cốt lõi về kiến thức căn bản và chuyên ngành cũng như các học phần tự chọn chuyên sâu về từng chuyên ngành cụ thể.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Học phần 

Số tín chỉ

Khối kiến thức chung


Triết học

3

Tiếng Nhật

6

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành


Các học phần bắt buộc

18

Cơ sở Khoa học bền vững

3

Phương pháp luận và Hệ thống thông tin cho Khoa học bền vững

3

Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu I

3

Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu II

3

Đánh giá tác động và tính dễ bj tổn thương do biến đổi khí hậu

3

Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu

3

Các học phần tự chọn

19/71

Tiếng Anh học thuật

4

Mô hình hóa khí hậu

3

Nghiên cứu xã hội về biến đổi khí hậu

2

Cổ khí hậu học

2

Kinh tế học của biến đổi khí hậu

3

Mô hình tích hợp và khoa học hệ thống phức tạp

2

Chính sách, luật và thể chế đối với biến đổi khí hậu

2

Môi trường, sức khỏe và xã hội

2

Đánh giá và quản lý rủi ro biến đổi khí hậu

3

Cộng đồng và thích ứng với biến đổi khí hậu

2

Dự tính biến đổi khí hậu: tính bất định và hoạch định chính sách

2

Thích ứng dựa vào thiên nhiên và hệ sinh thái

3

Thông tin địa lý và phân tích dữ liệu ứng phó với biến đổi khí hậu

2

Biến đổi khí hậu và an ninh

3

Sáng kiến biến đổi khí hậu

2

Thích ứng của với biến đổi khí hậu trong thủy sản và nông nghiệp
3
Công nghệ năng lượng và hướng quản lý cho giảm thiểu
3
Quản lý bền vững tài nguyên nước
3
Thích ứng biến đổi khí hậu ở các đô thị
2
Kế hoạch sử dụng đất để ứng phó với biến đổi khí hậu
2
Phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu
2
Xã hội học của biến đổi khí hậu
3
Phân tích chi phí – lợi ích của biến dổi khí hậu
3
Kinh tế tài nguyên và môi trường
3
Tài chính khí hậu
2
Chính sách phát triển vùng và đô thị
2
Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn
2
Hệ thống quản lý môi trường
2
Thực địa liên ngành về biến đổi khí hậu
2

Thực tập

6

Luận văn

14

7. Thông tin học bổng và chính sách hỗ trợ học phí: Xem tại đây


8. Thông tin tuyển sinh


Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 học viên/khóa.

Yêu cầu đầu vào

 

• Tốt nghiệp đại học với điểm trung bình (GPA) ≥ 2,5/4,0 với ngành học theo quy định trong chương trình đào tạo.

• Kinh nghiệm công tác: Yêu cầu 01 năm công tác đối với ứng viên tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với điểm trung bình (GPA) ≤ 2,5/4,0;

• Năng lực tiếng Anh:

             o Tại thời điểm chính thức nhập học: Tối thiểu bậc 3/6 (IELTS 4.0-4.5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam hoặc tương đương;

                       o Sau khi kết thúc năm nhất, yêu cầu Tiếng Anh tối thiểu bậc 4/6 (IELTS 5.0-5.5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam hoặc tương đương;


Phương thức tuyển sinh

              • Xét tuyển (thẩm định hồ sơ và vấn đáp) công khai, rộng rãi.

 

Hồ sơ dự tuyển

 

Vui lòng xem trang web của VJU để biết thêm thông tin về hướng dẫn tuyển sinh và tải các tài liệu từ đường link www.vju.ac.vn

 


Học bổng thạc sĩ 2017

Chi tiết tại đây

 

2

THÔNG TIN LIÊN HỆ


Văn phòng tuyển sinh Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN

Địa chỉ: Cơ sở Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tel: (+84) 4 73066001 – Ext 5093