Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Biến đổi khí hậu và Phát triển

CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN


GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Giám đốc chương trình

GS. TS. Kita Kazuyuki

Đồng giám đốc chương trình

TS. Akihiko Kotera

Chuyên gia JICA, Giảng viên

TS. Nguyễn Ngọc Huy

Giảng viên

Bùi Thị Hoa

Trợ lý chương trình