Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU


 

Ban Giám hiệu Trường Đại học Việt Nhật là một tập thể lãnh đạo đa dạng văn hóa, giàu kinh nghiệm thực tiễn và đầy nhiệt huyết. Ban Giám hiệu có nhiệm vụ xây dựng và giám sát triển khai chiến lược phát triển Trường, xác định định hướng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảm bảo sự vận hành hiệu quả của hệ thống quản trị và hỗ trợ sự phát triển của các cá nhân, đối tác trong và ngoài Trường.


 

 

 

 

Furuta Motoo

Hiệu trưởng


 

                           

Vũ Anh Dũng                                               Nguyễn Hoàng Oanh

Phó hiệu trưởng thường trực                    Phó hiệu trưởng