Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng Đào tạo và Xúc tiến Nghiên cứu & Phát triển

 

PHÒNG ĐÀO TẠO, XÚC TIẾN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN


 

Phòng Đào tạo, Xúc tiến nghiên cứu và phát triển là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng đề ra quy hoạch và chiến lược đào tạo, nghiên cứu và hợp tác; các kế hoạch, hướng dẫn và chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và quy định của Trường. Phòng Đào tạo, Xúc tiến nghiên cứu và phát triển thay mặt Hiệu trưởng quản lý các mảng công tác về tuyển sinh, đào tạo và khảo thí, công tác người học, thư viện, hợp tác và phát triển, xúc tiến nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

 

Phòng Đào tạo, Xúc tiến nghiên cứu và phát triển có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân, giảng viên, người học, đơn vị đào tạo, đơn vị nghiên cứu và đối tác của Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

1. Định hướng nghề, học bổng, thực tập, lựa chọn chương trình đào tạo, lựa chọn học phần tự chọn, hỗ trợ tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội và hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm đối với người học.

2. Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật và các đại học đối tác và doanh nghiệp; hỗ trợ giảng viên kết nối, hợp tác với doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ giảng viên, chuyên gia và người học là người nước ngoài tại Trường.

 


Nhân sự của PhòngĐinh Quang Hùng

Phó trưởng phòng 

Đặng Thanh Tú

Phó trưởng phòng

Yamaguchi Masashi

Chuyên gia JICA, Điều phối phát triển chương trình

Phùng Thị Việt Bắc

Chuyên viên Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển

Trần Thị Hương

Chuyên viên đào tạo

Nguyễn Ngọc Linh

Nhân viên thư viện

Ngô Thị Đức Lưu

Chuyên viên Marketing và Tuyển sinh

Đào Ngọc Mạnh

Chuyên viên hợp tác phát triển

Hoàng Thị Thảo

Nhân viên thư viện