Cơ hội việc làm

Giới thiệu Cơ hội việc làm

Tại sao đến với Trường Đại học Việt Nhật?


Tại Trường Đại học Việt Nhật chúng tôi cố gắng giúp bạn tìm thấy nhiều điều ý nghĩa hơn một công việc đơn thuần. Chúng tôi khích lệ nhân viên tìm kiếm sự khác biệt cho bản thân, đó có thể là khác biệt về yếu tố văn hóa, về lộ trình phát triển cá nhân, về chế độ đãi ngộ riêng hay về một môi trường làm việc mới và độc nhất tại Việt Nam.


Chúng tôi chào đón các bạn trẻ người Việt Nam và nước ngoài có hoài bão đẹp, năng lực sáng tạo phong phú và tinh thần "can do” đến đây góp sức phát triển Trường Đại học Việt Nhật.