Home List Events Trường Đại học Việt Nhật và Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chuỗi bài giảng về luật pháp

Trường Đại học Việt Nhật và Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chuỗi bài giảng về luật pháp

27-08-2018

 

Ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQGHN và Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức chuỗi bài giảng đặc biệt về chủ đề luật pháp tại Việt Nam và Nhật Bản. Các bài giảng được thiết kế và giảng dạy bởi 6 giảng viên và chuyên gia đến từ Nhật Bản.


 

 

Chuỗi bài giảng đặc biệt về luật pháp được giảng dạy bởi các giáo sư, phó giáo sư uy tín tại Nhật Bản, bao gồm: Giáo sư Eri Habu – Trường Đại học Shizuoka, Phó Giáo sư Iwase Maomi – Đại học Hyogo và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật pháp tại Nhật Bản, như: ông Shobei Sugita – Công ty Luật Century, ông Tamaru Yusuke – Đại học Hitotsushi, ông Tsukahara Nagaaki – Công ty Luật AI Parners và bà Naito Kayoko – Công ty Luật Ohenbashi.


Các chủ đề trong các bài giảng đặc biệt bao gồm: An toàn giao dịch (Safety of Transaction), Trách nhiệm của nhà quản lý doanh nghiệp (Directors Liability – A Comparative Approach), Cơ cấu ban giám đốc trong luật doanh nghiệp (Structure of Board of directors in law company), Tham nhũng và quản trị doanh nghiệp (Corruption and Cooperate Governance), Hệ thống giải quyết các tranh chấp đầu tư (Investment Dispute Settlement System), Pháp luật và phát triển kinh tế (Law and Economic Development).


Các bài giảng được thực hiện bằng tiếng Nhật và dịch đồng thời bằng tiếng Việt.

Link đăng ký tham dự sự kiện:


Dành cho các học viên VJU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIaK9CMZhnZGi8U9GgItuMqmoVpcwuOfwN5DALZ_QA1uPNQ/viewform


Dành cho học viên ngoài VJU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIaK9CMZhnZGi8U9GgItuMqmoVpcwuOfwN5DALZ_QA1uPNQ/viewform

Hoặc đăng ký qua mã QR Code theo hướng dẫn trong ảnh dưới.


Thời hạn đăng ký: Trước ngày 24 tháng 8 năm 2018.