Home List Events Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương lai bền vững tại Châu Á

Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương lai bền vững tại Châu Á

23-01-2019

Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương lai bền vững tại Châu Á bắt đầu tiếp nhận đăng ký các poster tham luận liên quan đến chủ đề "Tương lai bền vững tại Châu Á" bao gồm nông nghiệp, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái, năng lượng, sức khỏe cộng công, rác thải rắn, phát triển đô thị và nông thôn, nguồn nước,...

 

Nhằm tạo nền tảng để các tổ chức, viện nghiên cứu, cơ quan nhà nước trong khu vực hoạt động trong các lĩnh vực liên quan cùng trao đổi kiến thức thông qua nghiên cứu và đối thoại về lĩnh vực quản lý môi trường và phát triển bền vững tại Châu Á, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN phối hợp cùng Viện nghiên cứu Môi trường Quốc gia, Nhật Bản (NIES), Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản, Viện công nghệ Châu Á tổ chức "Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương lai bền vững tại Châu Á”.


Ban tổ chức chào đón các nhà nghiên cứu trẻ tại Việt Nam tham gia và đăng ký poster tham luận tại diễn đàn với mọi chủ đề liên quan đến "Tương lai bền vững tại Châu Á” bao gồm nông nghiệp, biến đổi khí hậu, hệ sinh thái, năng lượng, sức khỏe cộng công, rác thải rắn, phát triển đô thị và nông thôn, nguồn nước,...


Thông tin liên hệ:

Đăng ký: Ms. Dinh Dieu Anh of VJU (dd.anh@vju.ac.vn)

Thông tin khác: Dr. Ikuro Kasuga of VJU (kasuga@env.t.u-tokyo.ac.jp)

Chương trình dự kiến tổ chức vào ngày 23, 24/1/2019 tại Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội.


 

Diễn đàn quốc tế lần thứ 3 về Tương lai bền vững tại Châu Á tổ chức tại Kuala Lumpua