Viện Khoa học bền vững

GS. Jun Nakajima

Viện trưởng Viện Khoa học Bền vững

j.nakajima@vju.ac.vn

6050

610

TS. Phùng Thị Việt Bắc

Nghiên cứu viên kiêm Trợ lý Viện trưởng

ptv.bac@vju.ac.vn

4160

610