Tin tức
Sự kiện

Tháng 06
29

Speaker Series
Vietnamese Learners’ Expressions of Viewpoint as Presented in their Japanese writings and Related Teaching Methods

Thời gian: 11:00 - 11:50

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606

Tháng 06
18

Hội thảo
Trọng tài thương mại và hòa giải thương mại: Giải pháp giải quyết tranh chấp cho DN Việt Nam và Nhật Bản

Thời gian: 7:30 - 11:30

Địa điểm: Phòng Hội trường 1 – Tầng 7, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Tháng 05
28

Tuyển sinh
Ngày hội Thông tin Tuyển sinh và Học bổng

Thời gian: From 18:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, đường Lưu Hữu Phước, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá