Tin tức
Từ một bát Trà mà đưa hòa bình đến toàn thế giới

Vào một ngày đầu tháng 6, 10 học viên của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN...

Bổ trợ kiến thức viết học thuật: Kỹ năng Citation và Reference

Khóa học bổ trợ kiến thức về viết học thuật, Academic Writing Support Services, đã...

Sự kiện

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp
Lễ Tốt nghiệp 2019

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tháng 06
12

Tuyển sinh
Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ VJU 2019

Time: 18:30-21:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 05
11

Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh và học bổng thạc sỹ năm 2019

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Đào tạo

   Chương trình đào tạo thạc sỹ        Thực tập tại Nhật Bản        Tuyển sinh 2019

Nghiên cứu

Công bố khoa học     Lĩnh vực nghiên cứu      Năng lực nghiên cứu

Về VJU

Sứ mệnh và Tầm nhìn         Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá