Tin tức

Đào tạo July 11, 2019

[Video] Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Năm 2019, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN chính thức tuyển sinh...

Đời sống sinh viên July 02, 2019

Xây dựng một nhân cách sống cao đẹp

Nhận được mail thông báo trúng tuyển chương trình Tiến sĩ của...

Tin tức chung June 28, 2019

Trao đổi hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng

Ngày 21/6/2019, đoàn làm việc của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN...

Nghiên cứu June 21, 2019

Nghiên cứu vi khuẩn kháng kháng sinh trong môi trường nước

Ngày 17/6, Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (MEE) đã...

Đời sống sinh viên June 19, 2019

Cảm ơn Thầy, cảm ơn VJU đã khiến em trở thành một con người mới

Với Tạ Thị Lương, học viên Khóa 2 Chương trình Thạc sỹ...

Đào tạo June 18, 2019

[Hình ảnh] Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sỹ Khóa 2

Bước vào tháng 6, học viên các chương trình thạc sỹ của...

Đời sống sinh viên June 12, 2019

Từ một bát Trà mà đưa hòa bình đến toàn thế giới

Vào một ngày đầu tháng 6, 10 học viên của Trường Đại...

Đào tạo June 11, 2019

Bổ trợ kiến thức viết học thuật: Kỹ năng Citation và Reference

Khóa học bổ trợ kiến thức về viết học thuật, Academic Writing...

Tin tức chung May 15, 2019

Hành trình Đổi nhựa - Lấy cây

"Đổi nhựa lấy cây" là hoạt động bảo vệ môi trường thông...