Trường Đại học Việt Nhật tuyển dụng viên chức giảng viên

Friday, November 15, 2019

I. Số lượng viên chức cần tuyển: 7 giảng viên, trong đó:

1. Giảng viên Chương trình thạc sỹ Quản trị kinh doanh: 1

2. Giảng viên Chương trình thạc sỹ Biến đổi khí hậu và phát triển: 1

3. Giảng viên Chương trình thạc sỹ Kỹ thuật môi trường: 1

4. Giảng viên Chương trình thạc sỹ Kỹ thuật hạ tầng: 1

5. Giảng viên Chương trình thạc sỹ Công nghệ nano: 1

6. Giảng viên Chương trình thạc sỹ Chính sách công: 1

7. Giảng viên Chương trình Tiếng Nhật: 1

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển: 

1. Điều kiện chung

      - Là công dân Việt Nam;

      - Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định), có lý lịch rõ ràng;

      - Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí dự tuyển;

      - Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

      - Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện cụ thể dự tuyển chức danh nghề nghiệp giảng viên (mã số V.07.01.03)

2.1. Điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ

2.1.1. Điều kiện chung: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

2.1.2. Điều kiện cụ thể được xác định như Phụ lục 1.

2.2. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký tuyển dụng vào làm việc tại Trường Đại học Việt Nhật được xác định như sau:

2.2.1. Trình độ ngoại ngữ đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau đây: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có một trong các điều kiện dưới đây:

- Có chứng chỉ IELTS tối thiểu 7.0.

- Có xác nhận kinh nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Đã hoàn thành luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh.

2.2.2. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11-3-2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ.

1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên, khai Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Thời hạn và thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15-11 đến 15-12-2019.

2.2. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính (từ 8h đến 17h) các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, tại Văn phòng Trường Đại học Việt Nhật, phòng 605, tầng 6, Trường Đại học Việt Nhật, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 024 7306 6001 (máy lẻ 6001).

Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Trường Đại học Việt Nhật không hoàn trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

IV. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đại học Việt Nhật được tiến hành theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức chung và đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, trong đó:

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn mỗi ứng viên là 30 phút.

- Nội dung phỏng vấn bao gồm:

+ Kiến thức chung: Kiến thức về Luật Viên chức, Luật Lao động, Luật Giáo dục đại học; hiểu biết chung về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật.

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức liên quan đến trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

1. Thời gian, địa điểm xét tuyển, danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Việt Nhật tại địa chỉ http://vju.ac.vn/vi, đồng thời thông báo trực tiếp tới thí sinh đủ điều kiện theo địa chỉ tại Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức của từng thí sinh (dự kiến trong tháng 1-2020).

2. Kết quả xét tuyển sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Việt Nhật tại địa chỉ http://vju.ac.vn/vi, đồng thời thông báo trực tiếp tới thí sinh tham dự xét tuyển theo địa chỉ tại Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức của từng thí sinh.

Tags:

You may also like
Cơ hội du học Nhật Bản

"Số lượng người Việt đang sinh sống và học tập ở...

Những giá trị xuất sắc bên...

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2019, Trường Đại học Việt Nhật,...

Cơ hội hợp tác giữa Trường...

Ngày 6/1/2016, Trường ĐH Việt Nhật đã có buổi làm việc...