Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2020-2021 cho sinh viên Khóa 1 ngành Nhật Bản học

Saturday, October 10, 2020

Thực hiện Công văn số 3321/BGD&ĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học năm học2020-2021,Trường Đại học Việt Nhật xây dựng kế hoạch“ Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020-2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế hiện nay. Đồng thời, nhận thức được nội dung cơ bản của văn hóa trường Đại học, tự giác thực hiện văn hóa học đường trong quá trình học tập và rèn luyện.

- Sinh viên hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình học tập thông qua việc phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật về đào tạo; chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật,...

- Là dịp để Ban giám hiệu, cán bộ, giảng viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với sinh viên những thông tin cơ bản, khái quát về cơ cấu tổ chức, lịch sử phát triển, sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường;về nhiệm vụ năm học 2020-2021.

2. Yêu cầu

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2020-2021 nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; nâng cao chất lượng các chuyên đề giảng dạy, tăng cường trao đổi, thảo luận trong giờ học trên lớp.

- Các chuyên đề báo cáo phải có tài liệu, văn bản hướng dẫn sinh viên học tập.

- Sinh viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, ghi chép đầy đủ thông tin ngay từ đầu khóa học. Khi kết thúc đợt học, viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Giới thiệu các nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, Quy chế đào tạo, Quy chế công tác sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở vật chất của Trường

- Giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mạng vàcơ cấu tổ chức Trường Đại học Việt Nhật.

- Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác sinh viên của Bộ GD-ĐT; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội.

 - Các quy chế, quy định về đào tạo và công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Việt Nhật.

2.  Giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

3. Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho sinh viên

- Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường.

- Tuyên truyền luật giao thông,công tác an ninh mạng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

- Hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng; nâng cao cảnh giác với những hành vi truyền đạo trái pháp luật, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo và các hoạt động gây mất ổn định ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

- Phổ biến cho sinh viên về công tác Đoàn và phong trào sinh viên tình nguyện năm học 2020-2021. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,…; Hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ; mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện.

- Các kiến thức về khởi nghiệp: thông tin về nghề nghiệp, sự phát triển và yêu cầu về nghề nghiệp.

4. Giáo dục các kỹ năng cho sinh viên

- Hướng dẫn phương pháp học tập tích cực và nghiên cứu khoa học; phương pháp học ngoại ngữ...

- Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập.

- Các kỹ năng: giao tiếp, ứng xử văn hóa, kỹ năng làm việc nhóm, phản biện, vượt áp lực,...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian học:

Tuần lễ sinh hoạt công dân – sinh viên từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hướng dẫn kỹ năng từ 12/10 đến hết học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Kế hoạch chi tiết trong phụ lục kèm theo.

2. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị

2.1. Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên

- Tổ chức triển khai“ Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” năm học 2020-2021.

- Tổ chức và triển khai các hoạt động định hướng cho sinh viên, thanh toán kinh phí theo quy định hiện hành.

- Mời báo cáo viên giảng các chuyên đề và thanh toán theo quy định hiện hành; hướng dẫn sinh viên thảo luận và giải đáp thắc mắc của sinh viên;hướng dẫn viết và chấm bài thu hoạch.

- Cử cán bộ giám sát, điểm danh sinh viên trong quá trình học.

- Phối hợp với các phòngchức năng và chương trình đào tạo trong Trường để tổ chức lớp học.

2.3. Văn phòng

- Bảo đảm các thiết bị của phòng học hoạt động tốt, chuẩn bị nước uống cho báo cáo viên.

- Bảo đảm đủ số lượng bàn ghế trong phòng học 415 và 416 đủ lớn phục vụ sinh viên học tập.

2.4. Đoàn Thanh niên

- Phối hợp với Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên tổ chức lớp học, bố trí học viên tình nguyện làm nhiệm vụ hướng dẫn, quản lý sinh viên khóa 1 trong toàn bộ đợt học này.

2.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuẩn bị kinh phí thanh toán báo cáo viên và các hoạt động định hướng theo quy định.

2.6. Bảo vệ

Đảm bảo điện, nước, điều hòa phục vụ lớp học.

2.7. Chương trình Nhật Bản học

- Cử cố vấn học tập theo dõi và giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập.

- Giới thiệu về chương trình; ổn định tổ chức lớp, cử ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn lâm thời, các tổ/nhóm...

- Phổ biến chương trình đào tạo toàn khóa, các chuyên ngành của chương trình đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động khác chào tân sinh viên.

2.8. Các chương trình đào tạo Thạc sĩ và chương trình tiếng Nhật

- Tạo điều kiện cho trợ lý tham dự hoạt động định hướng sinh viên theo yêu cầu của Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên và Chương trình cử nhân Nhật Bản học.

- Tham gia theo dõi, giúp đỡ sinh viên trong quá trình học tập.

Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức Tuần lễ sinh hoạt công dân tại đây

Tags:

You may also like
Trưởng Ban Nghiên cứu Chính sách...

Ngày 02/05/2018, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN đã vinh...

Giáo dục khai phóng: Triết lý đào...

Theo GS.TS. Furuta Motoo, Hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật...