Hợp tác và trao đổi học viên giữa Trường Đại học Việt Nhật và Đại học Kanazawa

Tuesday, February 12, 2019

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN và Đại học Kanazawa, Nhật Bản vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về hoạt động hợp tác và trao đổi học viên giữa hai trường đại học.  

Dựa trên Biên bản ghi nhớ ký ngày 11 tháng 2 năm 2019, hai trường đại học đã đồng ý thực hiện Chương trình Trao đổi Học viên diễn ra vào tháng Tư/tháng Mười tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản và vào tháng Chín/tháng Một tại Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN. Chương trình Trao đổi Học viên dành cho các học viên/sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp được tuyển chọn tại hai trường đại học để thực hiện chương trình trao đổi ngắn hạn.

Bên cạnh Chương trình Trao đổi Học viên, hai trường đại học cùng thống nhất trong hợp tác và thúc đẩy các hoạt động liên quan tới Trao đổi giảng viên và các nhóm nghiên cứu; Trao đổi tài liệu học thuật, ấn phẩm và thông tin học thuật; Thực hiện các dự án nghiên cứu chung và các hội thảo khoa học; Thực hiện các hoạt động khác liên quan tới phát triển hoạt động hợp tác trao đổi về học thuật giữa hai trường đại học.

Tags:

You may also like
Khi lựa chọn giữa học tiếp...

Trần Hương Giang là học viên khóa 4 của Trường Đại học...

Đại diện tỉnh Mie (Nhật Bản)...

Chiều ngày 16/11/2016, sau buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn...

Đào Tạo Con Người – Điểm...

Sáng nay, ngày 9/9/2017, Trường Đại học Việt Nhật – Đại...