Đổi mới khoa học kỹ thuật tại Nhật Bản nhìn từ quan điểm khoa học đời sống và khoa học kỹ thuật ngoại giao

Saturday, November 23, 2019

Ngày 14 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Giáo sư KANO Mitsunobu, Cố vấn chính về Khoa học Công nghệ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Giáo sư Trường Đại học Okayama) đã sang thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm của mình, Giáo sư KANO Mitsunobu đã tới thăm Trường Đại học Việt Nhật và mang đến bài thuyết trình về khoa học, công nghệ và đổi mới tại Nhật Bản những năm gần đây.


Giáo sư KANO Mitsunobu, Cố vấn chính về Khoa học Công nghệ của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Bài thuyết trình của Giáo sư Kano thể hiện những góc nhìn về những nỗ lực trong việc gắn kết ngoại giao và khoa học công nghệ của Nhật Bản cũng như xu hướng đổi mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trong bối cảnh diễn biến tích cực của toàn cầu hóa và sự gia tăng nhanh chóng về mức độ tác động và phụ thuộc lẫn nhau của các nước trên thế giới, vai trò của đổi mới khoa học kỹ thuật đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu như SDGs (các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc). Trước tình hình đó, năm 2015 Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã bổ nhiệm GS. Mitsunobu KANO giữ vị trí Cố vấn khoa học kỹ thuật, đảm nhận vai trò là cầu nối giữa khoa học và ngoại giao để thúc đẩy khoa học kỹ thuật trong ngoại giao. Tại buổi nói chuyện này, Ông Kano đã giới thiệu những nỗ lực của Nhật Bản trong khoa học kỹ thuật ngoại giao và xu hướng của đổi mới khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học đời sống, có tính đến sự tiến bộ của toàn cầu hóa cũng như tác động của các chính sách đó đến sự phát triển khoa học công nghệ của Nhật Bản.

Thông qua buổi diễn thuyết, Ông Kano đã giới thiệu những đóng góp đáng kể của Nhật Bản cho thế giới thông qua nhiều thành tựu đáng kể trong nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực này, thông qua các kết quả nghiên cứu cơ bản mới nhất của Nhật bản và các chính sách khoa học kỹ thuật đổi mới hỗ trợ cho các nghiên cứu đó từ các ví dụ quen thuộc hiện hữu ngay trong cuộc sống thường ngày.

Tags:

You may also like
Ký kết thỏa thuận hợp tác...

Sáng ngày 29/01/2018, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa...

Tiếp cận các phương pháp thích...

SARNCCAR, một dự án khoa học và kết nối cộng đồng các...

Bổ trợ kiến thức viết học...

Khóa học bổ trợ kiến thức về viết học thuật, Academic...