Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2020-2021

Thursday, October 29, 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 111-HD/TN-ĐHQGHN, ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022;

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN) xây dựng Hướng dẫn Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2020 - 2021.

(Chi tiết xem tại đây)

Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Việt Nhật.

You may also like
Trường ĐH Việt Nhật tổ chức...

Trong các ngày từ 23-26/11, đã diễn ra Hội thảo do Trường...

Phán đoán bằng trực quan và Triết...

Trong bài phát biểu của mình tại Lễ Tốt nghiệp và Trao...

Cơ hội du học Nhật Bản

"Số lượng người Việt đang sinh sống và học tập ở...