[Video] Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu

Thursday, July 11, 2019

Năm 2019, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN chính thức tuyển sinh Chương trình Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu.

Chương trình được thiết kế với 64 tín chỉ, bao gồm các học phần cốt lõi của chuyên ngành và các học phần tự chọn định hướng theo các lĩnh vực chuyên sâu. Học viên được đào tạo bằng chương trình có chất lượng quốc tế, được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Waseda, Nhật Bản và một số chương trình đào tạo lãnh đạo tiên tiến trên thế giới, được cải tiến phù hợp với điều kiện và nhu cầu của Việt Nam.

Mục tiêu: Chương trình cung cấp nguồn nhân lực về khoa học lãnh đạo và quản lý có trình độ cao, có kiến thức toàn diện, có tầm nhìn và tư duy toàn cầu, vận dụng tương đối thành thạo hệ thống phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận, tri thức và kỹ năng của khoa học lãnh đạo và quản lý hiện đại vào thực tiễn nghiên cứu khoa học, lãnh đạo, chỉ đạo, tư vấn chính sách, hoạch định và tổ chức triển khai chính sách, quản lý, điều hành và đánh giá quá trình chính sách ở các địa phương, bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp vv… đề xuất các giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển bền vững.

TS. Jung Huyn Jasmine Ryu, giảng viên của chương trình là điển hình của một công dân toàn cầu khi cô đã phát triển sự nghiệp của mình trên 8 quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, Bra-xin, Pháp, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines. Năm 2019, cô chính thức trở thành giảng viên của Chương trình Thạc sỹ Lãnh đạo toàn cầu để giảng dạy và chia sẻ cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm mà cô đã tích lũy trong quá trình sinh sống và làm việc tại gần 10 quốc gia trên thế giới của mình. 

 

Tags:

You may also like
VJU Open Campus 2018 – Sức hút...

Ngày 13/01/2018, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN đã tổ...

Đổi mới khoa học kỹ thuật...

Ngày 14 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Giáo sư KANO Mitsunobu, Cố...

Cơ hội du học Nhật Bản

"Số lượng người Việt đang sinh sống và học tập ở...