Sự kiện

Tháng 02
23

Open Campus
VJU Open Campus 2019

Time: 9:00 - 13:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 01
23

Quốc tế
Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khách sạn Pan Pacific

Tháng 08
27

Bài giảng mở
Chuỗi bài giảng mở về luật pháp Việt...

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Luật Hà Nội

Tháng 08
19

Summer Program
VJU Summer Program 2018

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 07
21

Hội thảo
Hội thảo Giáo dục khai phóng

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 07
10

Hội thảo
Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 05
13

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 04
13

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật