Sự kiện

Tháng 03
15

Open Campus
Online Open Campus 2020

Time: 10:00 – 12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 09
09

Lễ Khai giảng
Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Time: 16:00 - 17:10

Venue: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp
Lễ Tốt nghiệp 2019

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Tháng 07
13

Tuyển sinh
Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ 2019

Time: 09:00-12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 06
17

Bài giảng đặc biệt
Kháng thuốc kháng sinh trong môi trường nước:...

Time: 10:00 – 11:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 05
04

Quốc tế
VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ...

Time: 8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 04
20

Job Fair
Job Fair 2019

Time: 8:30 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
16

Hội thảo
Phát triển các hoạt động khoa học và công...

Time: 9:00 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật