Sàng lọc các gen kháng thuốc kháng sinh trong môi trường nước ở Việt Nam và Nhật Bản

Day: Tuesday, August 25, 2020

Time: 20-21:30 25/8/2020

Venue: Webinar Map

Speaker Series

Sàng lọc các gen kháng kháng sinh chính (antibiotic resistance genes ARGs) và các dấu hiệu thay thế của chúng trong môi trường nước là một thước đo không thể thiếu để theo dõi và quản lý hiệu quả vấn đề sức khỏe môi trường. Chúng tôi đã áp dụng công nghệ SmartChip Real-Time PCR để mô tả ARGs trong nước thải ở Việt Nam và Nhật Bản. Trong số 384 gen nghiên cứu hướng tới thì có 195 được phát hiện từ nước thải sinh hoạt ở Việt Nam,  156 trong số 195 gen thường được phát hiện trong nước thải sinh hoạt ở Nhật Bản. Tuy nhiên, sự xuất số lượng tương đối lớn của 109 gen có khả năng kháng colistin di động (mcr-1) trong nước thải ở Việt Nam cao hơn ở Nhật Bản. Việc giám sát mcr-1 cho thấy gen này phổ biến trong môi trường nước và thực phẩm, chẳng hạn như rau quả tươi ở các chợ địa phương. Mối tương quan cao đã được quan sát thấy giữa mcr-1 và crAssphage, là một chất đánh dấu chất thải từ con người. Vì hầu hết nước thải không được xử lý ở Việt Nam, nên việc phát tán mcr-1 vào môi trường nước và chuỗi thực phẩm do việc tái chế nước thải chưa qua xử lý. Nghiên cứu của chúng tôi cũng phát hiện thêm rằng tại 26 con sông đô thị ở Nhật Bản, ARGs được trích xuất từ ​​phân tích SmartChip cho thấy mối tương quan thuận với gen int1I. Kết quả này chứng minh rằng sự xuất hiện số lượng lớn gen intI1 có thể được sử dụng để đánh giá toàn diện mức độ của ARGs trong môi trường nước. Dữ liệu giám sát nước trên diện rộng cần được thu thập thêm để xác định mức quy định của ARGs trong nước an toàn đối với sức khỏe con người.

Tham gia webinar tại đây

Other events

Aug
19

Speaker Series
RILAP Special Lecture Series 01: Legal topics in Viet...

Time: 8:00 - 18:30

Venue: Room 415 - Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mar
4

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event