Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Day: Saturday, March 17, 2018

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật Map

Speaker Series

Thời gian: 13:00 - 14:00, thứ bảy, 17/03/2018

Địa điểm: Phòng 415, tầng 4, Trường Đại học Việt Nhật, Khu học xá Mỹ Đình, đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.Diễn giả: PGS.TS Yusuke Zennyo (Đại học Kobe, Nhật Bản)


Ngày 17/03/2018, Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Việt Nhật, sẽ tổ chức hội thảo chuyên ngành với chủ đề "Nền tảng kinh doanh lưỡng diện - Two-sided Platforms” - một trong những chủ đề mới nhất trong lĩnh vực kinh tế học ứng dụng hiện nay. 

Nền tảng kinh doanh lưỡng diện là mô hình kinh doanh đang phát triển một cách nhanh chóng trong thế kỷ 21. Gần đây, nhiều giao dịch đã và đang được thực hiện thông qua nền tảng này. Ví dụ, Amazon tạo điều kiện cho sự tương tác giữa người mua và người bán, Apple cung cấp hệ điều hành (iOS) nơi người sử dụng các thiết bị của họ (ví dụ iPhone và iPad) và các nhà phát triển phần mềm có thể tương tác với nhau hay như Google là một nền tảng quảng cáo cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội để quảng cáo sản phẩm mới cho người tiêu dùng. Mô hình kinh doanh của nền tảng kinh doanh lưỡng diện cũng được áp dụng trong nền kinh tế chia sẻ, như Grab, Uber, Airbnb, TaskRabbit,…

Với chủ đề này, diễn giả PGS.TS Yusuke Zennyo mong muốn giúp những người tham gia hiểu sâu hơn về sự kết nối giữa kinh tế và các sự kiện kinh tế thông qua việc phân tích các hiện tượng theo lý thuyết kinh tế. Đồng thời, thông qua bài giảng này, diễn giả cũng sẽ cung cấp các nguyên tắc cơ bản về nền tảng kinh doanh lưỡng diện, bao gồm định nghĩa, ví dụ và cơ chế định giá,… 

Hội thảo mở đối với học viên và người quan tâm.

Other events

Aug
21

Speaker Series
Sàng lọc các gen kháng thuốc kháng sinh trong...

Time: 20-21:30 25/8/2020

Venue: Webinar

Mar
4

Speaker Series
Hội thảo Khu vực học: “Vốn xã hội và quỹ...

Time: 16:00 – 17:30

Venue: VJU - My Dinh Campus Trường Đại học Việt Nhật - Cơ sở Mỹ Đình

Mar
4

Speaker Series
HỘI THẢO: Chính sách ngoại giao mới của...

Time: 10:00 - 12:20

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Speaker Series
Hội thảo Phát huy giá trị di sản văn hóa...

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event