Lunch petit seminar về phương pháp giảng dạy Tiếng Nhật cho người Việt Nam

Day: Monday, June 29, 2020

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606 Map

Speaker Series

Seminar bàn về khái niệm “Điểm nhìn” và nguyên tắc “Thống nhất điểm nhìn” trong tiếng Nhật mà nhiều người Việt Nam học tiếng Nhật chưa biết đến, khái quát một số vấn đề mà người Việt Nam gặp phải liên quan đến cách thể hiện điểm nhìn trong văn bản tiếng Nhật, đồng thời đề xuất phương pháp giảng dạy hiệu quả nhằm khắc phục vấn đề này.

Other events

Aug
19

Speaker Series
RILAP Special Lecture Series 01: Legal topics in Viet...

Time: 8:00 - 18:30

Venue: Room 415 - Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mar
4

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event