Hội thảo Phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự phát triển của các địa phương

Day: Tuesday, August 29, 2017

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình Map

Speaker Series

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG 


Thời gian: 9h-11h30 ngày 29/8/2017 (Thứ 3) 

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật (Phòng 414) 

Diễn giả: GS. Ueno Kunikazu 

 

Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc quảng bá những di sản văn hóa của địa phương, góp phần phát triển địa phương, từ đó đưa ra những gợi ý cho cách quản lý và quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam, Chương trình Khu vực học của Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo về Phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự phát triển của các địa phương với diễn giả là Giáo sư Ueno Kunikazu.

Giáo sư Ueno Kunikazu là một trong những chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản về Lịch sử kiến trúc, đã sang Việt Nam ngay từ những ngày đầu khai quật Hoàng thành Thăng Long và đóng góp nhiều ý kiến mang tính đột phá trong việc đánh giá, lý giải về các vết tích kiến trúc của khu di tích này. 

Vì hạn chế ghế ngồi tại khán phòng, Anh/Chị tham dự xin vui lòng đăng ký trước ngày 28/8/2017 với Trợ lý Chương trình Thạc sĩ Khu vực học Nguyễn Huyền Hảo qua email: nh.hao@vju.ac.vn với thông tin đầy đủ về họ tên, nơi học tập/ công tác, email và số điện thoại. Hoặc gọi qua sđt: (+84) 24 7306 6001 Số máy lẻ 6011 

Other events

Mar
4

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
HỘI THẢO: Chính sách ngoại giao mới của...

Time: 10:00 - 12:20

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Aug
21

Speaker Series
Sàng lọc các gen kháng thuốc kháng sinh trong...

Time: 20-21:30 25/8/2020

Venue: Webinar

Mar
4

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event