Hội thảo Khu vực học: “Vốn xã hội và quỹ đạo kinh tế địa phương: Phân tích so sánh các vùng khác nhau của Việt Nam”

Day: Monday, December 12, 2016

Time: 16:00 – 17:30

Venue: VJU - My Dinh Campus Trường Đại học Việt Nhật - Cơ sở Mỹ Đình Map

Speaker Series

Thời gian: 16:00 – 17:30, Thứ 2, 12/12/2016 

Địa điểm: Phòng 409, My Dinh Campus of VJU (Luu Huu Phuoc Street, My Dinh 1, Hanoi)


Chuỗi hội thảo chuyên đề của chương trình Khu vực học có mục đích tạo cơ hội cho các giảng viên và sinh viên của Chương trình Khu vực học, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp cận những xu hướng mới nhất trong nghiên cứu Khu vực học trên thế giới cũng như tạo ra một diễn đàn trao đổi học thuật. Diễn giả của hội thảo lần này là GS.Hy Văn Lương, một trong những người tiên phong trong nghiên cứu nhân học trên thực địa về Việt Nam.

Giáo sư Hy Văn Lương là giáo sư nhân học tại Đại học Toronto, Canada. Ông đã tiến hành nghiên cứu so sánh ở cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam từ năm 1987 và có những công bố về kinh tế chính trị, thảo luận, tổ chức xã hội và di cư ở Việt Nam hiện đại. Những cuốn sách gần đây của giáo sư bao gồm: Post War Vietnam: Dynamics of a Transforming Society ( 2003), Migration, Urbanization, and Poverty in a Vietnamese Metropolis (2009), and Tradition, Revolution, and market Economy in a Northern Vietnamese Village, 1925-2006 (2010).

 

Other events

Mar
4

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Jun
29

Speaker Series
Lunch petit seminar về phương pháp giảng dạy...

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606

Mar
4

Speaker Series
HỘI THẢO: Chính sách ngoại giao mới của...

Time: 10:00 - 12:20

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event