Động thái của văn hóa dân gian trong xã hội Việt Nam đương đại

Day: Wednesday, November 25, 2020

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU campus Map

Speaker Series

Folklore không chỉ là những tàn tích còn lại từ quá khứ mà vẫn luôn tồn tại, biến chuyển sống động trong xã hội đương đại. Buổi tọa đàm chia sẻ những thông tin về những dạng thức tồn tại của folklore trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại, và đưa ra thông tin, nhận định về những xu hướng trong việc lưu truyền, phổ biến và tiếp nhận folklore ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh những truyền thống, tập quán xã hội biến đổi.

Other events

Mar
4

Speaker Series
Hội thảo Khu vực học: “Vốn xã hội và quỹ...

Time: 16:00 – 17:30

Venue: VJU - My Dinh Campus Trường Đại học Việt Nhật - Cơ sở Mỹ Đình

Mar
4

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event