Động thái của văn hóa dân gian trong xã hội Việt Nam đương đại

Day: Wednesday, November 25, 2020

Time: 11:00 - 12:00

Venue: VJU campus Map

Speaker Series

Folklore không chỉ là những tàn tích còn lại từ quá khứ mà vẫn luôn tồn tại, biến chuyển sống động trong xã hội đương đại. Buổi tọa đàm chia sẻ những thông tin về những dạng thức tồn tại của folklore trong đời sống xã hội Việt Nam đương đại, và đưa ra thông tin, nhận định về những xu hướng trong việc lưu truyền, phổ biến và tiếp nhận folklore ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh những truyền thống, tập quán xã hội biến đổi.

Other events

Aug
21

Speaker Series
Sàng lọc các gen kháng thuốc kháng sinh trong...

Time: 20-21:30 25/8/2020

Venue: Webinar

Jun
29

Speaker Series
Lunch petit seminar về phương pháp giảng dạy...

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Trường Đại học Việt Nhật, Phòng 606

Mar
4

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Speaker Series
Hội thảo Phát huy giá trị di sản văn hóa...

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event