TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI

Day: Thursday, January 07, 2021

Time: 13:00 - 14:30

Venue: VJU Campus Room 415 Map

Hội thảo

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI DÀNH CHO SINH VIÊN VJU!!!

Thời gian: 13:00 - 14:30, 07/01/2021 
Phòng : 415
Tham gia miễn phí
Số lượng tham gia tối đa: 30 người
Tổ chức bởi: Japanese Language Education (VJU) and Japan Foundation

Xin lưu ý đơn đăng ký sẽ đóng sau khi chương trình đã nhận đủ 30 đơn đăng ký. Sau khi đăng ký, vui lòng không văng mặt mà không có lý do báo trước.

LINK ĐĂNG KÝ: shorturl.at/ACZ48 

 

Other events

Jan
19

Hội thảo
Hội thảo Giáo dục khai phóng

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Hội thảo
Hội thảo về Giáo dục Khai phóng

Time: 16:30 - 18:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Oct
27

Hội thảo
Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time: 9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

Mar
4

Hội thảo
Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

join the event