Phiên họp lần thứ VI: Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2018-2021

Day: Tuesday, January 19, 2021

Time: 8:00-11:30

Venue: VJU Campus Map

Hội nghị
Other events

Mar
4

Hội nghị
Chuỗi hội thảo về Nghiên cứu trong Kỹ...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Jun
10

Hội nghị
GS. Furuta Motoo tham gia Chương trình Cầu...

Time: 19/05/2020

Venue: Live on VTV 1

Nov
2

Hội nghị
Họp Hội đồng Trường

Time: 13:30 - 16:30

Venue: VJU Campus

Mar
4

Hội nghị
Hội thảo: Trọng tài Quốc tế và Pháp quyền...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event