Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt

Day: Wednesday, August 26, 2020

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Phòng 606 - VJU Campus Map

Bài giảng mở

Phần lớn từ Hán Việt trong tiếng Việt được vay mượn từ tiếng Trung Quốc. Không giống Nhật Bản, chữ Hán đã không còn được sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong tiếng Việt hiện đại, ta có thể thấy xuất hiện một số từ Hán Việt gốc Nhật như: cách mạng, tư bản, thời gian…Từ Hán Việt gốc Nhật để chỉ những từ Hán trong tiếng Nhật do người Nhật sáng tạo ra. Liên quan đến từ Hán Việt gốc Nhật được vay mượn vào tiếng Việt, tôi xin đề cập đến 2 vấn đề trong bài phát biểu này: 1. Từ Hán Việt gốc Nhật du nhập vào Việt Nam từ khi nào? 2. Chúng được du nhập vào tiếng Việt thông qua những con đường nào?

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại...

Time: 8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Jan
19

Bài giảng mở
Chuỗi bài giảng mở về luật pháp Việt...

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Luật Hà Nội

join the event