HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại học và các tổ chức Hội trong lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam và Nhật Bản

Day: Wednesday, January 17, 2018

Time: 8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình Map

Bài giảng mở

Ngày 20/01/2018, Chương trình thạc sĩ Kỹ thuật Hạ tầng, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế đầu tiên trong năm 2018 với chủ đề "Vai trò của các trường Đại học và các tổ chức Hội trong lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam và Nhật Bản”.


Thời gian: 8:00 – 13:00, Thứ 7, 20/01/2018

Địa điểm: Phòng 415 - 416, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN


Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia và hỗ trợ tích cực của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE), Tổng hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA) và Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (VIBRA).


Đối tượng tham gia hội thảo là các sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu, hiệp hội, tổ chức chính phủ, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực Kỹ thuật hạ tầng.


Dù chỉ mới chính thức đi vào hoạt động, tuy nhiên trong năm 2017, Trường Đại học Việt Nhật nói chung và Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hạ tầng nói riêng đã thể hiện được vai trò của mình như một cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các trường đại học của Việt Nam và Nhật Bản với hàng loạt các hội thảo, các buổi gặp gỡ và các ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.


Hội thảo là cơ hội để các Hiệp hội nghề nghiệp, các trường trường đại học và các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cùng với Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản gặp gỡ và thảo luận vai trò của các trường đại học và các tổ chức học thuật trong phát triển lĩnh vực hạ tầng tại Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, sự kiện cũng được tổ chức với mục đích nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong tương lai, mở rộng mạng lưới con người giữa Việt Nam và Nhật Bản về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

 

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
Sự phát triển của khoa học công nghệ và tương...

Time: 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Bài giảng mở
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật...

Time: 8:50 - 9:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
Lý do Tập đoàn Yoshinoya vươn ra thế giới

Time: 13:00 - 15:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event