Chuỗi bài giảng mở về luật pháp Việt Nam và Nhật Bản

Day: Monday, August 27, 2018

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Luật Hà Nội Map

Bài giảng mở

Ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học Việt Nhật (VJU), ĐHQGHN và Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp tổ chức chuỗi bài giảng đặc biệt về chủ đề luật pháp tại Việt Nam và Nhật Bản. Các bài giảng được thiết kế và giảng dạy bởi 6 giảng viên và chuyên gia đến từ Nhật Bản.

 

Chuỗi bài giảng đặc biệt về luật pháp được giảng dạy bởi các giáo sư, phó giáo sư uy tín tại Nhật Bản, bao gồm: Giáo sư Eri Habu – Trường Đại học Shizuoka, Phó Giáo sư Iwase Maomi – Đại học Hyogo và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật pháp tại Nhật Bản, như: ông Shobei Sugita – Công ty Luật Century, ông Tamaru Yusuke – Đại học Hitotsushi, ông Tsukahara Nagaaki – Công ty Luật AI Parners và bà Naito Kayoko – Công ty Luật Ohenbashi.

Các chủ đề trong các bài giảng đặc biệt bao gồm: An toàn giao dịch (Safety of Transaction), Trách nhiệm của nhà quản lý doanh nghiệp (Directors Liability – A Comparative Approach), Cơ cấu ban giám đốc trong luật doanh nghiệp (Structure of Board of directors in law company), Tham nhũng và quản trị doanh nghiệp (Corruption and Cooperate Governance), Hệ thống giải quyết các tranh chấp đầu tư (Investment Dispute Settlement System), Pháp luật và phát triển kinh tế (Law and Economic Development).

Các bài giảng được thực hiện bằng tiếng Nhật và dịch đồng thời bằng tiếng Việt.

Link đăng ký tham dự sự kiện:

Dành cho các học viên VJU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIaK9CMZhnZGi8U9GgItuMqmoVpcwuOfwN5DALZ_QA1uPNQ/viewform

Dành cho học viên ngoài VJU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiIaK9CMZhnZGi8U9GgItuMqmoVpcwuOfwN5DALZ_QA1uPNQ/viewform

Hoặc đăng ký qua mã QR Code theo hướng dẫn trong ảnh dưới.

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 24 tháng 8 năm 2018. 

Other events

Mar
4

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
Japanese Management in Asia: Cross the Cultural Border

Time: 8:30 - 12:15

Venue: VNU

Mar
4

Bài giảng mở
Lý do Tập đoàn Yoshinoya vươn ra thế giới

Time: 13:00 - 15:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Mar
4

Bài giảng mở
HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại...

Time: 8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event