Kháng thuốc kháng sinh trong môi trường nước: Hiện tượng toàn cầu và cách quản lý

Day: Monday, June 17, 2019

Time: 10:00 – 11:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật Map

Bài giảng đặc biệt

Ngày 17/6, Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (MEE) tổ chức bài giảng đặc biệt với chủ đề “Kháng thuốc kháng sinh trong môi trường nước: Hiện tượng toàn cầu và cách quản lý” với diễn giả khách mời TS. Miaomiao Liu, thuộc chương trình Nghiên cứu sau Tiến sĩ của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Thời gian: 10:00 – 11:30, 17/6 (Thứ hai)

Địa điểm: Phòng 414, Trường Đại học Việt Nhật

Giới thiệu về diễn giả:

TS. Liu nhận bằng Tiến sỹ tại Trung tâm nghiên cứu Khoa học Môi trường Sinh thái, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Luận án tốt nghiệp của cô xoay quanh chủ đề “Sự xuất hiện có chọn lọc, những tác động môi trường và chiến lược kiểm soát hiện tượng kháng thuốc kháng sinh trong nước thải dược phẩm.” Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, cô tiếp tục làm nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Mỹ. Tại đây, cô nghiên cứu về sinh thái học, vi sinh vật học trong các hệ thống xử lý nước thải có sự tham gia của quá trình sinh tổng hợp của vi khuẩn yếm khí .

Từ tháng 11 năm 2017, cô trở thành Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ của Cơ quan Phát triển Khoa học Nhật Bản JSPS tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. Đề tài nghiên cứu hiện tại của cô về sự chuyển hóa của hiện tượng kháng thuốc kháng sinh trong xử lý nước thải.

Trong bài giảng đặc biệt của mình tại Trường Đại học Việt Nhật, TS. Liu sẽ thuyết trình về những vấn đề phổ biến toàn cầu liên quan tới hiện trượng kháng thuốc kháng sinh và tác động đến môi trường nước. Bằng trải nghiệm của mình, TS. Liu cũng sẽ giới thiệu và chia sẻ về phát triển nghiên cứu quốc tế cho những nhà nghiên cứu trẻ.

join the event