Sự kiện

Tháng 09
18

Open Campus
Tư vấn điều chỉnh Nguyện vọng xét tuyển...

Time: 09:00 – 10:00

Venue: https://www.facebook.com/VietnamJapanUniversity/

Tháng 09
07

Speaker Series
RILAP Special Lecture Series 01: Legal topics in Viet...

Time: 8:00 - 18:30

Venue: Room 415 - Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 08
31

Summer Program
VJU - Hosei Online Summer Program

Time: 13:00 - 15:00 Agust 31

Venue: Online

Tháng 08
26

Bài giảng mở
Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt

Time: 11:00 - 11:50

Venue: Phòng 606 - VJU Campus

Tháng 08
25

Tháng 08
07

Job Fair
Hội chợ việc làm & Hội thảo về cách...

Time: 13:30 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 08
04

Bài giảng đặc biệt
Giáo dục Tiếng Nhật ở Việt Nam

Time: 2:00 - 4:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 07
16

Open Campus
Ngày hội thông tin Tuyển sinh và học bổng...

Time: 18:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật - 日越大学 - Đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội