Ký túc xá

Nằm cách Khu học xá Trường Đại học Việt Nhật 500m, Ký túc xá Mỹ Đình có 21 tầng, 388 phòng với hơn 2000 sinh viên. Mỗi phòng gồm 6 sinh viên và đều được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ cho sinh hoạt.

Ký túc xá Mỹ Đình - Đại học Quốc gia Hà Nội