Học phí

Chương trình Thạc sĩ

Tổng số tín chỉ

Học phí/Chương trình 2 năm (VNĐ)

Kỹ thuật hạ tầng

64

75.000.000

Quản trị kinh doanh

64

75.000.000

Chính sách công

64

75.000.000

Khu vực học

64

75.000.000

Kỹ thuật môi trường

64

75.000.000

Công nghệ Nano

64

75.000.000

1. Học phí/học kỳ: VJU có 2 học kỳ mỗi năm, học phí cho mỗi học kỳ phụ thuộc vào số lượng học tín chỉ / khóa học

2. Khoản tạm thu học phí: 

- Học viên sẽ nộp một khoản tạm thu học phí theo thông báo nhập học của Trường như một điều kiện xác nhận nhập học.

- Khoản học phí này sẽ được đối trừ vào đợt nộp học phí đầu tiên của khóa học.

3. Thời gian nộp học phí:

- Học phí của mỗi chương trình đào tạo được chia thành 04 đợt tương ứng với các kỳ đăng ký học theo thông báo của Trường.

- Thông báo đóng học phí cho mỗi học kỳ được đăng trên website của Trường và gửi tới thư điện tử của học viên vào mỗi học kỳ.

4. Hình thức thanh toán:

- Học phí của các Chương trình đào tạo được tính và thanh toán bằng Việt Nam đồng (VNĐ) cho mỗi học kỳ.

- Thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái vào ngày hôm đó. Khuyến khích các học viên thanh toán học phí bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

     Tên ngân hàng:

     Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

     Tên chi nhánh:

     Chi nhánh Tây Hà Nội

      Số tài khoản:

     26010000816336

      Tên chủ tài khoản:

     Trường Đại học Việt Nhật

      Loại tiền tệ chuyển khoản:

     VND

      SWIFT Code:

     BIDVVNVX

      Số tiền được chuyển:

     500.000 VND

      Nội dung chuyển tiền:

     Viết theo cú pháp sau:

     (Họ và tên thí sinh) đóng lệ phí tuyển sinh CTĐT (Tên chương trình theo quy ước         dưới đây)

     Chính sách công: MPP

     Công nghệ Nano: MNT

     Kĩ thuật hạ tầng: MIE

     Kĩ thuật môi trường: MEE

     Khu vực học: MAS

     Quản trị kinh doanh: MBA

     Ví dụ: Phạm Châu Giang đóng lệ phí tuyển sinh CTĐT MEE

5. Các chi phí khác:

- Phí đăng ký tuyển sinh: 500.000 VNĐ / hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng);

- Học phí tiếng Anh / môn học bổ sung trước khóa học: theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phí nhập học: 1.800.000 VNĐ (Một triệu tám trăm ngàn đồng);

- Các khoản phí liên quan khác: như học liệu, hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm…v.v. theo quy định của VJU.