Quốc tế

Tháng 05
04

VJST2019: Hội nghị Khoa học và Công nghệ...

Time:8:00 - 20:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 01
23

Diễn đàn quốc tế lần thứ 4 về Tương...

Time:9:00 - 12:00

Venue: Khách sạn Pan Pacific