Kiyoko Tanaka

Chuyên gia JICA, Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo