Lễ Khai giảng

Tháng 09
09

Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Time:16:00 - 17:10

Venue: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN