Hội thảo

Tháng 05
15

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG...

Time:8:30 - 17:00

Venue: Phòng 415, Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội Đường Lưu Hữu Phước, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tháng 04
14

Tháng 02
27

Possibility of Utilizing New Technology in Infrastructure...

Time:9:00 - 11:00

Venue: Online (Zoom account will be sent to the register only)

Tháng 01
07

TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA NHẬT BẢN: ORIGAMI

Time:13:00 - 14:30

Venue: VJU Campus Room 415

Tháng 12
15

Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo&Khởi...

Time:15-16.12.2020

Venue: VJU Campus, Phòng 511

Tháng 11
05

Online Symposium 2020 on International Smart Food Chain

Time:9:00 - 12:50

Venue: Online workshop

Tháng 03
16

Phát triển các hoạt động khoa học và công...

Time:9:00 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 07
21

Hội thảo Giáo dục khai phóng

Time:9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 07
10

Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time:15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
07

Workshop: Xây dựng xanh tại Việt Nam

Time:14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình