TS. Jung Hyun Jasmine Ryu

Chuyên gia JICA, Giảng viên