Học bổng và Hỗ trợ tài chính

HỌC BỔNG & HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC NĂM 2020

Năm 2020, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) tuyển sinh các chương trình Thạc sĩ sau đây:

  • Chương trình Khu vực học (Nghiên cứu Tiếng Việt và nghiên cứu tiếng Nhật (MAS)
  • Chương trình Quản trị Kinh doanh (MBA)
  • Chương trình Biến đổi khí hậu & Phát triển (MCCD)
  • Chương trình Kỹ thuật môi trường (MEE)
  • Chương trình Kỹ thuật Hạ tầng (MIE)
  • Chương trình Công nghệ Nano (MNT)
  • Chương trình Chính sách công (MPP)
  • Chương trình Lãnh đạo toàn cầu (MGL)

THÔNG TIN VỀ HỌC PHÍ CỦA CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Đối với học viên là người Việt Nam: 92.000.000 VNĐ

- Đối với học viên là người nước ngoài: 110.000.000 VNĐ

 

THÔNG TIN HỌC BỔNG NĂM 2020

Loại Học bổng Tiêu chuẩn Ưu đãi của học bổng Căn cứ lựa chọn
Chương trình Quốc gia Giá trị Thời gian được nhận Số lượng Học kỳ I Học kỳ II-IV
Học bổng dành cho người tài năng  Học bổng Zensho Khu vực học (định hướng Nhật Bản học)  
1) Giá trị học bổng: 60,000 JPY/tháng (≒12,7 triệu) bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt
2) Có thể chi trả cho 4 tháng thực tập tại Nhật Bản: bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt và đi lại
1 năm trở lên ~5 Kết quả lựa chọn sau kỳ thi tuyển sinh (thẩm định hồ sơ và phỏng vấn bởi Zensho và thành tích học tập tại VJU (trong trường hợp xem xét bổ sung) Thành tích học tập tại VJU (trong trường hợp xem xét bổ sung)
Học bổng của quỹ hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF) Tất cả các chương trình Cam pu chia, Lào và Myanmar 1) 100% học phí (~110 triệu)
2) Sinh hoạt phí: 200 USD/tháng(≒4,7 triệu đồng)
3) Vé máy bay quốc tế: Hạng tiết kiệm chiều đi và chiều về sau khi đã hoàn thành chương trình học trong thời gian quy định.
4) Bảo hiểm y tế
5) Chi phí thực tập (1-4 tháng) tại trường đại học đối tác tại Nhật Bản: vé máy bay, bảo hiểum, sinh hoạt phí và chi phí đi lại 
2 năm
(yêu cầu tối thiểu để tốt nghiệp)
11 cho tất cả các chương trình
(**)
  N/A
Khu vực học, Biến đổi khí hậu và phát triển, Kỹ thuật môi trường, Lãnh đạo toàn cầu, Kỹ thuật hạ tầng, Công nghệ Nano, Chính sách công Việt Nam 100% học phí (92 triệu đồng) Học kỳ 26
 (cho một học kỳ)
Kết quả kiểm tra đầu vào (thẩm định hồ sơ và phỏng vấn) Điểm trung bình (bao gồm cả tiếng Nhật) của học kỳ trước
Khu vực học, Biến đổi khí hậu và phát triển, Kỹ thuật môi trường, Lãnh đạo toàn cầu, Kỹ thuật hạ tầng, Công nghệ Nano, Chính sách công Việt Nam Chi phí cho 1-4 tháng thực tập tại trường đại học đối tác ở Nhật Bản: bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, đi lại. 1 lần 26 Thành tích học tập năm thứ nhất của chương trình
Học bổng của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Tất cả các chương trình Việt Nam Chi phí cho 1-4 tháng thực tập tại trường đại học đối tác ở Nhật Bản: bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, chi phí sinh hoạt, đi lại. 1 lần ~60 Thành tích học tập năm thứ nhất của chương trình
Học bổng Yamamoto Tất cả các chương trình   1) 100% học phí
2) Hỗ trợ tài liệu học tập
2 năm Lên tới 3
(cho mỗi học kỳ)
Kết quả kiểm tra đầu vào (thẩm định hồ sơ và phỏng vấn) Điểm trung bình (bao gồm cả tiếng Nhật) của học kỳ trước
Học bổng VJU (được tài trợ bởi các doanh nghiệp Nhật Bản) Tất cả các chương trình Việt Nam 50% hoặc 100% học phí Học kỳ ~10 (cho mỗi học kỳ) Kết quả kiểm tra đầu vào (thẩm định hồ sơ và phỏng vấn) Điểm trung bình (bao gồm cả tiếng Nhật) của học kỳ trước
Học bổng hỗ trợ tài chính dựa theo nhu cầu* Học bổng hiệu trưởng Tất cả các chương trình   50% học phí Học kỳ Lên tới 3
(cho mỗi học kỳ)
N/A
  *Học bổng không thường xuyên            
  **Dựa vào kết quả tuyển sinh            

LIÊN HỆ TUYỂN SINH

Văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học Việt Nhật

Phòng 510, Tầng 5, Cơ sở Mỹ Đình, Đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phone: 0247306 6001 - máy lẻ 5093

Hotline: 0966 954 736 hoặc 0969 638 426

Email: admission@vju.ac.vn

http://vju.ac.vn/ http://vju.vnu.edu.vn