Gallery

Các hoạt động tại Trường Đại học Việt Nhật 

           

Online Open Campus 2020 

  Trường Đại học Việt Nhật và JICA ký biên bản triển khai dự án TC 2      

 

 

 

   
VJU's students in LASUCO study tour in Japan   Sinh viên VJU thực tập tại ANA airline, Nhật Bản    

 

 

 

   
Hội chợ Việc làm 2019    VJUers dã ngoại    

 

 

 

   
Chúc mừng Năm mới 2019    Trong tôi, VJU là...    

 

 

 

   
Lễ Tốt nghiệp Ths. Khóa 1   Lễ Tốt nghiệp Ths. Khóa 2    

 

 

 

   
         

 

Các ngành học tại VJU

Chương trình Biến đổi khí hậu và Phát triển   Chương trình Quản trị Kinh doanh

 

 

 

Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Toàn cầu