Văn phòng hỗ trợ sinh viên

Trần Thị Khánh Linh

Tel: +84 24 7306 6001, Ext: 5094

Mobile: + 84 865 535 969

Email: ttk.linh@vju.ac.vn

P. 509, Tầng 5, Khu học xá Mỹ Đình

Đường Lưu Hữu Phước, Khu đô thị Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội